Νέα Διακυβέρνηση

Βάλανε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα
Δηλαδή τους καταχραστές (κλέφτες) να μαζέψουν
έσοδα για να βγει η χώρα από το πρόβλημα του
Ισοζυγίου πληρωμών και του δημοσίου χρέους .
Το παιχνίδι είναι απλό , η παροιμία λέει :
<< Πείνασε ο λύκος ας φάει ένα πρόβατο . >>
Αυτή είναι η εύκολη λεία .
Εμείς σαν απλοί άνθρωποι , στο εξής θα προτείνουμε
μερικά αποτελεσματικά μέτρα .
Προτείνουμε :
Οι νόμοι να είναι σαφείς , όσον αφορά τα αδικήματα
όποια και αν είναι αυτά και
να μην δέχονται δεύτερη ερμηνεία – παρερμηνεία .
Να είναι μαθηματικού τύπου .
1 ) Π . Χ . Για κατάχρηση 100.000,00 ευρώ , 10 έτη φυλάκισης .
Η ποινή βγαίνει με βάση τον βασικό μισθό .
Πάνω από 300.000,00 ευρώ κατάχρηση , κλοπή , κακοδιαχείριση , ισόβια κάθειρξη , πραγματική .
Τέρμα στις εφέσεις , στις αναστολές , στις παραγραφές ,
στους δικηγόρους ( πληγή της κοινωνίας ) .
Τέρμα στην πληρωμή της ποινής , ναι στην εκτέλεση .
Δημόσιες διαπομπεύσεις για παραδειγματισμό επιτρέπονται .
Τέρμα στην πολιτική , εκκλησιαστική , μοναστηριακή ασυλία .
2 ) Περιουσία : Μέγιστο επιτρεπόμενο όριο περιουσίας ,
3 σπίτια , ανώτερο όριο 360 τετραγωνικά μέτρα σύνολο .
3 ) Κεφάλαιο κίνησης και καταθέσεις :
Ονομαστικά όριο έως 500.000,00 ευρώ ελεγχόμενο (πού τα βρήκες;).
Υπερβάλλοντες καταθέσεις κρατικοποιούνται.
Για υπερβάλλοντα ποσά κίνησης-επένδυσης κατόπιν κρατικής επίβλεψης .
Τέρμα στην μίζα ( ισόβια κάθειρξη , δήμευση περιουσίας ) .
Για να αποφύγουμε τον εθνικό διχασμό ,
ας ισχύσουν οι νέοι νόμοι από το επόμενο πρωινό .
Σημείωσης : Ισόβια κάθειρξη σε αυτούς που βγάζουν
χρήματα εκτός Ελλάδος .
Στόχος , είναι όχι μόνο η οικονομική ευμάρεια .
Αλλά η πολιτική , ανθρωπιστική , και ανά τους αιώνες ευμάρεια .
Η ανάπτυξη και η κατά μέγιστο δυνατόν ,καλοπέραση χωρίς άγχος ζωή του ανθρώπου .

Επιτέλους φως!

Ηλεκτρονική , πληθυσμιακή και οικονομική
διακυβέρνηση της χώρας μέσω του προγράμματος :
Αρχαία Ελλάδα 3000 χ.Χ.
Κλειδιά και κωδικοί προγράμματος , ανύπαρκτα .
Διαχειριστής ρομπότ περιορισμένης νοημοσύνης ,
χωρίς την δυνατότητα ανθρώπινης επέμβασης ,
έλεγχου και τροποποίησης .
Άμεσα συνδεδεμένα τα πορίσματα του ,
με δικαιοσύνη και εκτελεστικά όργανα .
Δυνατότητα λάθους , αδικίας : 0% .
Σύντομα η παρουσίαση του .
Έτσι κλειδώνεται η προστασία η ασφάλεια ,
και η ευημερία του πολίτη και της χώρας .